Til Åbent Landbrug i Ølstykke

Vi venter på det bliver vores tur

I weekenden var vi til Åbent Landbrug i Ølstykke. Åbent Landbrug er et landsdækkende åben gård arrangement, der finder sted hvert år 3. søndag i september.

Formålet er at komme i dialog med omverdenen og vise danskerne, og andre interesserede, det moderne landbrug. Arrangementet har siden 1998 været landsdækkende under navnet Grøn Søndag. Åbent Landbrug er et samarbejde mellem Åbent Landbrug regionerne og Landbrugsrådet.

Vi tog til Ølstykke, hvor Brandhøjgård ligger, og fik en rigtigt god oplevelse. Vi var dog bestemt ikke de eneste der havde fået denne ide. Der var rigtigt mange mennesker. Men heldigvis var området så stort at det ikke føltes så trangt.

På marken holdt bla to gamle røde traktorer, som Mads straks spottede.

Mads undersøger den røde traktor

Herefter gik vi ind til køerne og så bla hvordan de blev fodret og malket.

Der er 80 malkekøer af racen Sort Dansk Malkerace på gården, som er den race, der har den højeste ydelse i Danmark. Køerne står i en bindestald og er ude på græs både dag og nat om sommeren. Køerne malkes to gange dagligt, kl. 05.30 og kl. 16.30, og mælken leveres til Borup Mejeri.

Mads ved køerne

Der skulle også have været mulighed for en tur i hestevogn, men ifølge landmanden var hestene blevet trætte. Vi fik i stedet for en tur rundt på området og igennem markerne i en stor vogn, man normalt fragter hø og halm i.

Oplevelsen sluttede af med hjemmelavede vafler, som Mads i øvrigt ikke var særligt interreseret i. Han var også heldig og fik fat i en helium fyldt ballon, hvilket var et stort hit.

Mads med helium ballon

Nyheden blev lagt online 22. september 2008 af Henrik Gemal